Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Databaser > Hjemstavnsbøker >

Spacer Spacer
:: Funksjoner
Pfeil Oversikt over etternavn
Pfeil Fødested
Pfeil Dødssted
Pfeil Ekteskapssted
Pfeil Jobbsteder
Pfeil Levende steder
Pfeil Siste endringer
Pfeil Fotolist
 
:: Statistics
591.051 enkeltpersoner
187.553 Familie
 
:: Språk
Deutsch Deutsch
English English
Dansk Dansk
Español Español
Francais Francais
Magyar Magyar
Lietuviškai Lietuviškai
Nederlands Nederlands
Polski Polski
Româneşte Româneşte
Русский Русский
Svenska Svenska
Slovenčina Slovenčina
Português Português
Česky Česky
Українська Українська

Hjemstavnsbok Memelland

Karte anklicken zum Vergrößern
Memelland, også Memelområdet, er siden første verdenskrig et landområde atskilt fra Østpreussen, hvor Memelelven dannet grensen mot sør. Nedre delen av elveløpet deler seg i flere sideløp, og der går grensen langsmed elvene Russ og Skirkwieth. For Kurische Haff og Kurische Nehrung (den smale landtungen i Østersjøen, atskilt fra fastlandet av en bukt) går den gamle grenselinjen mellom Memel krets og Fischhausen krets.

Som følge av dette består Memelland  av den gamle kretsen Memel og de delene av kretsene Heydekrug, Tilsit og  Ragnit som ligger nord for elven.  De to sistnevnte kretsene dannet en ny krets, Pogegen. (Klikk på kartet for forstørrelse.)
Etter separasjonen i henhold til Versailles-traktaten ble Memelland først satt under fransk administrasjon (Folkeforbundet), for deretter å bli okkupert av frivillige militære, hovedsakelig bestående av litauere, og deretter annektert av Litauen, fram til 1939 da området ble gitt tilbake til Tyskland (Deutsche Reich) og igjen innlemmet i Østpreussen. Etter masseflukten ved russernes innmarsj i 1944/45, og også etter masseevakueringen på 50- og 60-tallet av folk som ble igjen hjemme eller ble transportert til Sibir, lever nå de aller fleste memellendere og deres etterkommere i Tyskland. Memelland tilhører i dag Litauen.


Denne databanken inneholder persondata fra alle de tre Memelland-kretsene og enkelte litauiske grenseområder (f.eks. Schwekschnen kirkesogn i Litauen), og omfatter alle personer, deres forferde og etterkommere som har levd i tiden fra de første skriftlige overleveringene og fram til flukten i oktober 1944.

Kilder som har kommet til anvendelse har så langt vært bl.a.:

  • Kirkelige og borgerlige opptegnelser
  • Ahnenpässe (tyske pass fra nazitiden som inneholdt opplysninger om personen  flere generasjoner bakover)
  • Bekreftelser/vitnemål av alle slag
  • Medlemslister i kirkesogn
  • Kunngjøringer i aviser
  • Militære innrulleringslister
  • Adressebøker
  • Muntlige og skriftlige overleveringer av alle slag

På grunn av at mange originaldokumenter (f.eks. kirkebøker) ble ødelagt gjennom kamphandlinger ved den røde armés innmarsj, delvis også bevisst tilintetgjort av russerne, eller som fortsatt ikke er funnet, har mange sammenhenger ikke kunnet la seg etterprøve. Flere kvalifiserte gjetninger kan inneholde feil og føre til misforståelser, men slike sammenhenger er likevel alltid tydelig avmerket. I tillegg til dette er det antydet  midlertidige sammenhenger i de tilfeller hvor det foreligger stor sannsynlighet, og slike data kan bli fortløpende sjekket etter hvert som indekseringen skrider fram. Beklageligvis er ikke kildene oppgitt sammen med informasjonen – disse befinner seg i min personlige databank og vil så langt det er mulig og på anmodning kunne viderebringes.
(Vennligst bemerk råd og vink for å benytte navne- og stedsregistre, samt de forkortelser som blir brukt.)

Rettelser, tillegg og dokumentpapirer, Ahnenpässe eller andre kilder er alltid svært velkomment:
E-Mail:daten@ofbmemel.de

Instruksjoner for hvordan bruke navne- og stedsregisteret:

Navn på personer og steder er vanligvis ført opp nøyaktig slik de framkommer på dokumentet. Av den grunn må dessverre undersøkelsene ta i betraktning alle mulige stavemåter på navn. I tillegg til vanlig forekommende variasjoner (f.eks. Meyer, Meier, Mayer eller Maier, etc.) bør man også prøve varianter basert på følgende:

a er ofte endret til o i Memelland-navn: Szabries = Szobries
ae se også under e
c se også under cz, k, z
ch endres ofte til k : Heinrich = Endriks
chs se også under x
cz se også under c, sch, sz, tsch
d se også under t
e se også under ae, oe
eu se også under ei
f endres ofte til p : Friedrich = Pridriks
i se også under ue, y
j se også under g
k se også under c, ch
o kan også stå for a i Memelland-navn
oe se også under e
p kan også stå for a i Memelland-navn
s se også under z
t se også under d
tsch se også under cz, c
sch se også under cz, sz, ß
ue se også under i
x se også under chs
y se også under i
z se også under c, s, sz, ß
ß se også under sch, sz

Som et ekstremt eksempel kan nevnes Füllhaase, som også kan forekomme som Pilosas!
Eksempler på stedsnavn:
 Jündschen = Gündszen
 Norkaiten = Narkaiten
 Schilleningken = Szilleningken, Szileninken

Følgende tyske døpenavn tilsvarer disse Memelland-navnene:
Adam = Adoms, Adams
Christian = Kristions
Christoph = Kristups, Kristop
David = Dowids, Dawids, Dows, Daws
Erdmann = Erdmons, Ertmon
Friedrich = Pridriks, Pricz, Priez
Georg = Jurgis, Jurge, Jurris, Jurs, Jurgutis
Hans = Ansas, Anskis, Anussis
Heinrich = Endrikis, Endriks, Endris
Jakob = Jokubs, Jakubs
Johann = Jonis, Jons, Janis
Martin = Martins, Mertins, Merczus
Max = oft = Miks ! = Mikkelis !
Michael = Mikkelis, Mikkel, Michel, Miks
Wilhelm = Willums, Willoms, Willems, Willus
 
Anna = Annikke, Anicke
Barbara = Barbe, Barbike
Dorothea = Urte, Orte, Urtike, Urtuzze
Elsa = Elze, Elsze, Elske, Elske
Hedwig = Edwikke, Adwikke
Ilse = Ilze, Ilsze, Ilße
Katharina = Katryne, Katrine, Katre
Madline = Madlyne
Maria = Marinke, Mare, Marike
Regina = Ragine
Ursula = Szule

I Memelland-navn får kvinners etternavn en spesiell endelse avhengig av hennes sivile status:
Ugifte kvinner (de vi pleide å kalle Fräulein/frøken) fra spesielle områder får slike endelser (vi bruker 'Aszmons' som eksempel):

-ate (f.eks. i Proküls kirkesogn) Aszmonate = Frk. Aschmann
-alle (f.eks. i Memel kirkesogn) Aszmonalle = Frk. Aschmann
-ikke (Ruß og Werden kirkesogn) Aszmonikke = Frk. Aschmann

Gifte kvinner fikk imidlertid endelsen –ene, f.eks.:

Aszmonene = Fru Aschmann
Bendikene = Fru Bendiks
Zunnene = Fru Sunnus

Beklageligvis er disse variantene ikke alltid konsekvent gjennomført I databanken. I tidligere tider vil det nok holde stikk, og korrekt vise hvilken navneform personen har brukt om seg selv, men særlig etter 1923 ble ting vanskeliggjort ved at tyskere og litauere befant seg i en splittet og uforsonlig situasjon.


Forkortelser brukt i oppføringer i databanken:

J Jahr(e) - År
k.A. keine Altersangabe(n) – Ingen aldersopplysning
M Monat(e) – Måned(er)
MD Memeler Dampfboot – (navn på dampbåt/avis)
MR Memeler Rundbrief – (navn på avis)
S Seite - Side
SS Sonderschrift - Særtrykk
St Stunde(n) – Time(r)
StA Standesamt – Byfogd/sorenskriver
T Tag(e) – Dag(er)
VFFOW Verein für Familienforschung in West- und Ostpreußen
– Historisk familieforskningsforening i Vest- og Østpreussen
W Woche(n) – Uke(r)

Kirkebøker som p.t. vurderes:

Blant ufullstendige avskrifter fra enkelte sorenskriver-/byfogdregistere i Memel krets har man blitt stilt følgende kirkebøker til disposisjon. Observér: Hvis noen har andre kilder tilgjengelig for utforsking, ville en kopi av slikt materiale være kjærkomment. Det gjelder ikke minst kirkebøker som fortsatt kan (tenkes å) befinne seg i enkelte hjem.

Forkortelser
a - Dåp
b - Vielse
c - Dødsfall
d - Konfirmasjon
L – Mangler (hull)
ref. – Den reformerte kirke
St.Joh. - St.Johanniskirche – St. Johanniskirken

Henvisning: Samogitien, det en gang russisk-litauiske landområde bak den tyske grensen, hvor størstedelen av befolkningen var katolsk. De få lutheranerne som fantes i nærheten av Coadjuthen kom ofte over grensen for å døpe barna sine i Coadjuthen.

 


:: Flere lenker
Pfeil
Pfeil Memelland
:: Kontakt
For ytterligere opplysninger om disse data og hvis du har tilleggsopplysninger, rettelser og spørsmål, vennligst kontakt:
Memellandteam
(Meldinger vennligst på tysk, engelsk eller litauisk!)